DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 2020

Hotline: 0932 674 615 - 0908 299 002

Hoạt động

DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 2020

Hoạt động diễn tập phòng cháy chữa cháy hàng năm được tiến hành với sự tham gia của tất cả nhân viên và khách thuê ở Garden View Court.

 

GARDEN VIEW COURT

 101 Nguyễn Du, quận 1, TP.HCM, Việt Nam

 (84-28)38 22 00 22 - Fax: (84-28)38 22 00 11

 sales@gardenviewcourt.com.vn

 www.gardenviewcourt.com.vn

Bác Sĩ
newsletter
Follow us :

Designed by Viet Wave