Tiệc cảm ơn

Hotline: 0932 674 615 - 0908 299 002

Hoạt động

Tiệc cảm ơn cuối năm

Cùng nhau chúng tôi đã tổ chức một buổi tiệc ấm cúng cho tất cả khách thuê tại Garden View Court!

Preapring for the party

GARDEN VIEW COURT

 101 Nguyễn Du, quận 1, TP.HCM, Việt Nam

 (84-28)38 22 00 22 - Fax: (84-28)38 22 00 11

 sales@gardenviewcourt.com.vn

 www.gardenviewcourt.com.vn

Bác Sĩ
newsletter
Follow us :

Designed by Viet Wave