GARDEN VIEW COURT

Các loại phòng

Trang chủ cap icon Các loại phòng

Căn hộ 1 phòng ngủ Deluxe

Căn hộ 1 phòng ngủ Deluxe

3.250.000 VNĐ / Đêm

Đã bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% VAT.

Căn hộ 2 phòng ngủ - Luxury

Căn hộ 2 phòng ngủ - Luxury

5.000.000 VNĐ / Đêm

Đã bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% VAT.

Căn hộ 4 phòng ngủ - Luxury

Căn hộ 4 phòng ngủ - Luxury

11.000.000 VNĐ / Đêm

Đã bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% VAT.

Căn hộ 1 phòng ngủ Superior

Căn hộ 1 phòng ngủ Superior

2.600.000 VNĐ / Đêm

Đã bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% VAT.

Căn hộ 2 phòng ngủ - Deluxe

Căn hộ 2 phòng ngủ - Deluxe

4.100.000 VNĐ / Đêm

Đã bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% VAT.

Căn hộ 4 phòng ngủ - Deluxe

Căn hộ 4 phòng ngủ - Deluxe

8.100.000 VNĐ / Đêm

Đã bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% VAT.

Hotline

Hotline

0908299002